Tesfiye Trafez Kovalar

Kanal kazı işleri sonrasında kapamayı kolaylaştırırlar. Aynı zamanda toprak serme ve peyzaj işlerini  kolaylaştırır .

Ürünlerimiz